Salgsbetingelser

 

Bakgrunn

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra trendsetter.no til kjøpere. Disse vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Definisjon av parter

Trendsetter.no, drives av Amrano AS, org. nr 928001458. Adresse : Lindeberglia 25, 1069 Oslo, E-post : kontakt@trendsetter.no. Amrano AS er dermed referert som selger. Kjøper er den person som foretar bestillingen og får produktet levert på oppgitt adresse.

Pris

Den oppgitte prisen for varen er den totale prosen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Bestillings- og avtaleprosess

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet ikke er tilgjengelig hos våre leverandører. I en slik situasjon vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen og få pengene refundert.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt det blir sendt fra forhandler til kjøperen. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Levering

Levering av produktene skjer på den måte og på det sted som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Med leveringstid menes tidspunkt fra lagt bestilling av kjøper til produktet er levert til kjøper. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) ikke er tilgjengelig. Noe av produktene i våre kataloger har vi på lager i Norge og disse har en estimert leveringstid på  1-3 virkedager. Mens andre produkter blir sendt direkte fra våre samarbeidspartnere til kjøper og leveringstid vil da variere ut ifra hvilket kategori produktet tilhører. Estimert leveringstid er da følgende. Klokker: 5-8 virkedager│Solbriller : 7-12 virkerdager│Bohemske Smykker : 7-12 virkedager│Håndvesker, Skuldervesker og duffle bags : 7-12 virkedager│Hip Hop Smykker : 7-14 virkedager. Alle estimerte leveringstidene angitt på produkt side i nettbutikken vår må anses som veiledende.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss. Vi gjør oppmerksom på at selve fraktkostnaden på returen ved bruk av angrefrist må betales selv. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Undersøkelse av varene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. punkt 9. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Personalisering og profilering

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos trendsetter.no godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk.

Ekstraordinære forhold

Amrano AS er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av. Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endringer i betingelsene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Amrano AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

BUTIKK
MIN SIDE
FAVOURITTER
SØK
    0
    Din handlekurv
    Handlekurven din er tomGå tilbake til butikk